Gæster på banerne

Gæster på tennisbanerne er gratis (hvis de ikke bor i Varde kommune) - men hvis man ønsker at reservere en bane på forhånd, så må man bruge knappen Book med gæst på bookingsiden, og det koster 50 kr. for en time.
 
Gæster på padelbanen skal betale hver gang.
 
Det koster 100 kr. pr. voksen for 2 timers spil (eller 50 kr. for 1 times spil). 50 kr. for børn/unge under 18 år for 2 timers spil - det halve for 1 time.
Alle gæster skal betale. Hvis man f.eks. er 1 medlem og 3 gæster, skal der betales 300 kr. til klubben (200 kr. betales ved at booke padelbanen i 2 timer med Book m.gæst - de sidste 100 kr. mobil payes på 839066 inden kampen går i gang.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at spørge, om spillere er medlem - eller om gæster har betalt.